ФЛОРОМОСХОПУЛОС ГРУП ПРЕВОЗВА ВАШИТЕ СТОКИ С ГАРАНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ ВЦЯЛ СВЯТ

ГАРАНЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТНИ НИ УСЛУГИ ОТ 1980

ПРЕВОЗИ

Гарантирана доставка

Извършваме транспортни услуги с гарантирана система за доставка. Нашият автопарк разполага със системи за проследяване GPS и GSM и така нашите клиенти имат възможност в реално време да проследяват къде се намират стоките им.

Още...
LOGISTIC

Контейнери и Складиране

Превоз на контейнери, продажба и наемане. Управление на стоките, палетизиране, разопаковане, пълнене, временно съхраняване или съхраняване за определен период от време на сухи и хладилни товари.

Още...

УСЛУГИ

Транспортни услуги

Национални и международни сухопътни превози с дневно и седмично разписание. Най-отдалечените райони са нашата специалност.

Складиране (Услуги Logistics)

Нашата компания има възможност да покрие всички ваши нужди за съхранение и дистрибуция.

Морски и въздушен транспорт

В сътрудничество с най-големите авио и корабоплавателни компании, ние извършваме редовни международни превози от и до всички части на света.

Контейнери

Продажба и даване под наем на контейнери. Продават се и се дават под наем контейнери в отлично състояние и на добри цени. Незабавно обслужване.

ПРЕВОЗВАМЕ ВСИЧКО, ЗАЩОТО ИМАМЕ ЛИЦЕНЗИ, ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И СПЕЦИФИКАЦИИ

Превоз на хладилни товари

Съгласно настоящото законодателство и разпоредби, разполагаме с необходимите хладилни композиции за превоз на стоки, за които се изисква охлаждане и замразяване, особено за храните (ATP). Всички наши камиони имат технология на електронно записване на температурата. Стоките, които превозваме са застраховани с покритие срещу всякакъв риск, както и от влошаване на качеството и стачки.

Превоз на хладилни товари

Съгласно настоящото законодателство и разпоредби, разполагаме с необходимите хладилни композиции за превоз на стоки, за които се изисква охлаждане и замразяване, особено за храните (ATP). Всички наши камиони имат технология на електронно записване на температурата. Стоките, които превозваме са застраховани с покритие срещу всякакъв риск, както и от влошаване на качеството и стачки.

Превоз на стоки за бита

С пълна отговорност и голямо внимание транспортираме безопасно, стоки за бита или прехвърлянето на цели компании или офиси в техните нови съоръжения.

Превоз на стоки за бита

С пълна отговорност и голямо внимание транспортираме безопасно, стоки за бита или прехвърлянето на цели компании или офиси в техните нови съоръжения.

Превоз на опасни товари (ADR)

Разполагаме с необходимите разрешителни и документи за транспорт и съхранение на опасни товари (ADR).

Превоз на опасни товари (ADR)

Разполагаме с необходимите разрешителни и документи за транспорт и съхранение на опасни товари (ADR).

Превоз на групажни и комплектни товари

Имаме силно развита партньорска мрежа, която ни дава възможност за незабавното Ви обслужване.

Превоз на групажни и комплектни товари

Имаме силно развита партньорска мрежа, която ни дава възможност за незабавното Ви обслужване.

Сигурни транспортни услуги на контейнери и Logistic Services

Ние можем да организираме транспорт, разопаковане, пълнене, временно съхраняване на натоварените и празните контейнери.

Сигурни транспортни услуги на контейнери и Logistic Services

Ние можем да организираме транспорт, разопаковане, пълнене, временно съхраняване на натоварените и празните контейнери.